17 cấp độ hít đất


Thứ năm, 14/1/2021, 01:02 (GMT+7)

Bài tập chống đẩy có nhiều biến thể, trong đó cấp độ 1-5 là phổ biến, sau đó các động tác được nâng lên khó dần.

Các cấp độ của bài tập chống đẩy.

Lê Cầm (Theo Bright Side)

nhan

By nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *