Phân biệt câu chủ động và bị động


Thứ sáu, 2/10/2020, 04:00 (GMT+7)

“A lot of measures (have take) to fix the economy”, bạn sẽ chọn dạng chủ động hay bị động để chia động từ trong ngoặc?

Theo Test English

nhan

By nhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *